Disclaimer

Hendriks Bouw en Ontwikkeling besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Hendriks Bouw en Ontwikkeling niet instaat voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Hendriks Bouw en Ontwikkeling dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Hendriks Bouw en Ontwikkeling verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. 

Hendriks Bouw en Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Hendriks Bouw en Ontwikkeling alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Ik wil op de hoogte gehouden worden

SCHRIJF
JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Disclaimer Privacy statement